Tạng Tỳ

Tỳ tàng ý, ưu sầu thái quá lâu ngày không được giải sẽ tổn thương ý, ý tổn thương thì Tỳ khí không thư thái, trong lòng buồn bã rối loạn, tứ chi không thể cử động, da lông gầy khô, sắc mặt tiều tụy, tỳ thuộc Thổ, tới mùa Thổ vượng của mùa xuân thì bệnh tình nặng hơn thậm chí tử vong

"Tố Vấn" nói: "Tỳ tại thanh thì ca hát, tại biểu hiện của bệnh biến là nấc cụt, tại chí thì là suy nghĩ, suy nghĩ quá độ tổn thương Tỳ". "Cửu quyển" và "Tố Vấn" lại nói: "Tinh khí nhập vào Tỳ thì đói"

Tỳ tàng vinh khí, ý cư trú trong vinh khí, bệnh Tỳ ở khí thì nuốt nước dãi, ở dịch là nước dãi. Tỳ khí hư thì tinh vi của thủy cốc không thể dải đến các nơi, không thể nuôi được tứ chi thì tứ chi vận động không linh hoạt, ngũ tạng không thể yên hòa. Tỳ khí nghẽn đầy, vận hóa bất lợi thì sẽ xuất hiện trướng bụng, đại tiện, tiểu tiện không thông lợi.