Kháng Insulin (Insulin Resistance)

insulin resistance
Kháng insulin là hiện tượng giảm đáp ứng sinh học của Insulin với mô đích.


Nguyên nhân gây kháng Insulin:


vận chuyển Glucose vào trong tế bào
Insulin được tiết ra từ tế bào beta đảo tụy → vào máu → đến tiếp xúc với các receptor đặc hiệu trên màng tế bào đích → kích thích GLUT-4 ra màng tế bào để vận chuyển đường vào trong tế bào.

Nếu xảy ra bất thường ở bất kỳ bước nào trong các bước trên đều gây tình trạng kháng Insulin.


1. Cấu trúc insulin bất thường:

2. Các chất đối kháng với insulin lưu hành trong máu:


 • Chất đối kháng với Insulin là các hormon:

  Glucagon.

  Catecholamin.

  Cortison.

  GH.


 • Chất đối kháng với Insulin không phải là hormon:

  Kháng thể kháng Insulin.

  Kháng thể kháng thụ thể Insulin.

  Acid béo tự do (FFA).

  TNF- alpha.

  IL-6.