Chữa bệnh hoàng đản

Chữa chứng hoàng đản phải chữa huyết, huyết lưu thông thì hoàng dễ lui

Chữa hoàng đản cần giải độc, giải độc thì hoàng dễ trừ

Chữa hoàng đản cần chữa đàm, hóa được đàm thì hoàng dễ tiêu tan

Quan Ấu Ba là chuyên gia nổi tiếng đương đại về chữa Can bệnh, ông tổng kết kinh nghiệm chữa Hoàng đản so với tiền nhân có chỗ sáng tạo mới

Họ Quan cho rằng Hoàng đản ngoài cơ chế bệnh do thấp nhiệt, còn có nhân tố ứ huyết vì vậy mới đề ra phép chữa kết hợp cả hoạt huyết.

Hoàng đản phần nhiều do dịch đước truyền nhiễm gây nên cho nên cần tham gia phép chữa thanh nhiệt giải độc.

Thấp nhiệt uất trệ câu kết thành đàm, vậy đàm cũng là nhân tố bệnh cơ gây nên Hoàng đản, đề xướng dùng cả thuốc hoá đàm, đó là kinh nghiệm quý báu chính xác chữa Hoàng đản đủ để lâm sàng xem xét

(DANH Y DANH NGÔN TINH HOA)