Âm dương

Dương là căn bản của sự sống, âm là căn bản của sự chế

Đây là dương chủ phát sinh, âm chủ sát phạt. Bởi vì dương tức là hỏa, hỏa tức là khí, muôn vật không có khí thì chỉ là tro tàn, cũng như hoa cỏ ở chỗ sáng (dương) thì tốt tươi lớn mạnh, ở trong chỗ tối (âm) thì vàng héo, yếu ớt.

Làm thuốc mà biết quý trọng thuốc ôn nhiệt, tránh xa thuốc khổ hàn là con đường cốt yếu hướng về dương mà trái với âm, tới chỗ sống xa chỗ chết.

Xem thêm: Nhất lý thiên nhân

(Y HẢI CẦU NGUYÊN)