Giàu nghèo

Bàn về sự sinh dục phải trái của người giàu – kẻ nghèo:

Người nhà giàu sang, sinh hoạt thừa thãi mà đẻ con thường yếu đuối, người nghèo khổ thiếu cơm thiếu áo, thế mà sinh con khỏe mạnh là tại sao?

Bởi vì con nhà nghèo không hay buông thả tình dục, tuy phật ý cũng không dám giận, còn con nhà giàu thì hay buông thả tình dục, va chạm một tý là phát giận, mà giận nhiều thì can bị hại nhiều, đó là đầu mỗi can mộc lấn tỳ vậy. Vì thế, sự chăm nuôi của con nhà nghèo tuy rất ít ỏi, đơn sơ mà kết quả lại hơn cả con nhà giàu,…

(Huyền tẫn phát vi)