Thuốc dẫn kinh

"Binh không hướng đạo thì không đến được cõi bờ quân giặc. Thuốc không vị dẫn sứ cũng không đến ổ bệnh."

Danh ngôn này dùng phương pháp tỉ loại nói nên tác dụng của thuốc dẫn kinh, xác thực là nội dung trọng yếu trong lý luận phối ngũ chế phương của Đông y.

Phàm vị thuốc có thể dẫn đạo các vị thuốc khác tới bộ vị bệnh biến hoặc đến một kinh mạch nào đó, gọi là "thuốc dẫn kinh".

Ví dụ bệnh ở thượng chi dùng Quế chi, bệnh ở hạ chi dùng Ngưu tất, bệnh ở yết hầu dùng Cát cánh; Thái dương kinh dùng Khương hoạt; Dương minh kinh dùng Thăng ma, Thiếu dương kinh dùng Sài hồ v.v.. Đều là những ví dụ thực tế.

Chọn dùng những thuốc dẫn kinh thích hợp rõ ràng làm cho sức thuốc được tập trung nâng cao hiệu quả, đó là điều được đông đảo y gia công nhận.

(Danh Y Danh Ngôn Tinh Hoa)