Tạng Phế

Phế chủ khí toàn thân, phách cư trú trong phế khí, bệnh phế ở khí thì ho, ở dịch là nước mũi. Phế khí hư thì hơi thở đằng mũi không thông lợi, đồng thời cảm thấy hụt hơi. Phế khí thực thì sẽ xuất hiện vùng ngực đầy tức phải ngửa mặt thở dốc.

Phế tàng phách, nếu vui mừng thái quá, tâm hỏa thừa thế phế kim ắt tổn thương phách, phách bị tổn thương ắt thần loạn mà phát cuồng, phát cuồng thì hành động khác thường, chẳng để ý đến người khác. Người như vậy da dẻ khô, lông tóc khô vàng, sắc mặt tiều tụy. Phế thuộc kim, tới lúc hỏa vượng của mùa hạ bệnh ắt nặng thêm, thậm chí tử vong.

"Tố Vấn" nói:

Phế tại thanh là khóc, tại biểu hiện của bệnh biến thì ho, tại chí thì ưu sầu, ưu sầu quá độ thì tổn thương phế.

"Cửu quyển" và "Tố vấn" lại nói:

Tinh khí nhập vào phế thì buồn