Ống cổ tay (Carpal tunnel)

carpal tunnel

A. Cấu trúc giải phẫu ống cổ tay


Sơ lược về khối xương cổ tay


Khối xương cổ tay bao gồm 2 hàng xương nhỏ, mỗi hàng có 4 xương.

Tính từ ngoài vào trong

  • Bốn xương của hàng trên: xương xương Thuyền, xương Nguyệt, xương Tháp, xương Đậu (xương Đậu nằm ở mặt trước xương tháp và là chỗ bám của cơ gấp cổ tay trụ)

  • Bốn xương của hàng dưới: xương Thang, xương Thê, xương Cả, xương Móc.

Toàn bộ khối xương cổ tay tạo nên 1 cung nằm ngang, mặt lõm hướng ra trước. Cung này được duy trì bởi:

  • Hình dạng các xương đều rộng ở phía sau hơn là ở phía trước.

  • Mạc giữ gân gấp đi từ xương Thuyền và đỉnh xương Thang ở ngoài tới xương đậu và móc của xương Móc ở phía trong.

ống cổ tay
Thiết đồ ngang qua khối xương cổ tay


Ống cổ tay (Carpal tunnel)


Khối xương cổ tay và mặc giữ gân gấp tạo nên 1 ống. Mạc giữ gân gấp là trần ống còn sàn và các thành ống là do mặt lõm của khối xương cổ tay tạo nên

Nằm chen chúc trong ống này là gân gấp các ngón tay (gân cơ gấp các ngón nông và sâu, gân cơ gấp ngón cái dài) và thần kinh giữa.

Bất kỳ thương tích nào làm giảm kích thước của ống cổ tay (gãy xương, biến đổi khớp) đều có thể dẫn đến sự chèn ép vào thần kinh giữa, gây ra loạn cảm giác, tê và yếu vận động ở vùng phân bố của thần kinh này. Vì nhánh gan tay nông của thần kinh giữa tách ra ở trên mạc giữ gân gấp nên thường không có mất cảm giác ở gan tay.


Carpal Tunnel Syndrome