Ngày đái tháo đường thế giới (14/11)

Ngày đái tháo đường thế giới
World Diabetes Day

Insulin được 2 nhà khoa học Fred Banting và Charles Best tìm ra năm 1922, đây là thuốc duy nhất để điều trị bệnh đái tháo đường type 1 và bệnh đái tháo đường type 2 khi các thuốc uống hạ đường huyết không còn hiệu quả.

Để tưởng nhớ công lao của Fred Banting và Charles Best, Hiệp hội đái tháo đường thế giới (IDF) đã chọn ngày 14/11 hàng năm (ngày sinh của Fred Banting) làm ngày Đái tháo đường thế giới nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về bệnh đái tháo đường.
Frederick Banting
Frederick Banting

Campaign: Facebook | Twitter | WDD