Vi en pi ti hít

Bn: Chúng mày làm thủ tục nhanh lên để tao về cho kịp chuyến xe.
Bs: Dạ, bác chờ chúng cháu chút, phần mềm đang trục trặc bác ạ.
Bn: Phần mềm là cái con cac gì?
Bs: Phần mềm vi en pi ti hít bác ạ.
Bn: Hít hít cái l..., chúng mày mau trả thẻ bảo hiểm để tao còn về.
vnpthis

(08/9/2016)