Sapa in the rain

Cat Cat village

bản cát cát
guồng nước - bản cát cát
suối - bản cát cát
hoa - bản cát cát
nhà sàn - bản cát cát
bản cát cát - phía xa là cáp treo fansipan>

Fansipan

đường điện biên phủ
đường điện biên phủ
ngôi chùa trên đỉnh fansipan
tượng phật
cáp treo fansipan
fansipan
cáp treo fansipan
fansipan
fansipan

Sapa

nhà thờ đá sapa
anh em

Ta Pin village

đường tới tả pìn
bản tả pìn
mây trắng trời - tả pìn
ruộng bậc thang - bản tả pìn
mây phủ đỉnh núi - tả pìn
cô gái bản tả pìn
đàn trâu - bản tả pìn
ruộng bậc thang bản tả pìn
ruộng bậc thang bản tả pìn
ruộng bậc thang - bản tả pìn
cậu bé chăn trâu - bản tả pìn ruộng bậc thang - bản tả pìn
ruộng nương - tả pìn

Ta Van village

ruộng bậc thang - đường tới bản tả van
ruộng bậc thang - đường tới tả van
bản tả van
đường tới tả van
hùng vĩ núi đồi - bản tả van
hai cậu bé trên tảng đá - tả van
thung lũng mường hoa
thung lũng mường hoa