Walking around

spider

Hi Spider-man, what's the matter with you? :)


đại học dược Hà Nội

Hanoi University of Pharmacy


in glass

lemon question dog :)


Hoan Kiem Lake

Hoan Kiem Lake


Tháp Hòa Phong

Hoa Phong tower


vẽ truyền thần

portrait


Nhà thờ lớn Hà Nội

Saint Joseph Cathedral, Ha Noi (the big church)


Nhà thờ lớn Hà Nội

Saint Giuse?


đức chúa Jesus ra đời

when Jesus was born?


cánh trái phía trong nhà thờ

left


cung thánh

presbytery


nhà thờ Hàm Long

Ham Long church


tháp chính nhà thờ Hàm Long Tháp chuông nhà thờ Hàm Long

Bell tower


Thánh Antoine

Saint Antoine


thiên thần và ác quỷ

angels and demons


chị em

?


thánh giuse

Saint Giuse?


hang đá nhà thờ Hàm Long

family


cửa Bắc

Northern Gate


nhà thờ cửa bắc

Cua Bac Church


tháp chuông nhà thờ cửa bắc

Bell tower


Thánh Antoine đang bế chúa Jesus

Saint Antoine


giờ cầu nguyện

praying


bán dép tông

Good price, sandals or ladder? :)


chợ đồng xuân

Dong Xuan market


good man

Good man


hồ tây

West Lake


bia ghi nhớ

hi hi!

chờ mẹ

rain


hồ gươm về đêm

Hoan Kiem Lake

Xóm nhà Dầu