Đất mũi

Xã Đất Mũi thuộc huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau, con sông Cửa lớn chạy từ biển tây sang biển đông tách huyện Ngọc Hiển ra khỏi đất liền như một ốc đảo, vì vậy trước đây, muốn đến Đất Mũi, buộc phải đi thuyền từ Năm Căn. cầu đầm cùng

Cầu Đầm Cùng


cầu đầm cùng

Cầu Đầm Cùng bắc ngang sông Bảy Hạp, nối liền huyện Cái Nước và Năm Căn.


Một đìa tôm ven đường ở Năm Căn


cầu năm căn

Cầu Năm Căn bắc ngang sông Cửa Lớn, nối liền huyện Năm Căn và Ngọc Hiển, kết thúc tuyến QL 1A cuối cùng trên đất nước. Đoạn đường từ Năm Căn đến Đất Mũi được nối tiếp bởi tuyến đường Hồ Chí Minh.


đường hồ chí minh

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi dài khoảng 59 km, đường xuyên qua đầm lầy và kênh rạch chằng chịt nên có rất nhiều cầu, hai bên đường nhà cửa thưa thớt, rừng đước bạt ngàn.


rừng đước

Rừng đước, bảo kê bờ biển.


Cửa biển, phía xa là Hòn Khoai gắn liền với cuộc khởi nghĩa của thầy giáo Phan Ngọc Hiển.


đường hồ chí minh

Đường Hồ Chí Minh trên xã Đất Mũi


Đoạn đường từ cầu Rạch Tàu đến mốc toạ độ khoảng 7 km vẫn chưa hoàn thiện.


cầu rạch tàu, đất mũi

Đi chợ.


cầu rạch tàu, đất mũi

Những ngôi nhà hai mặt tiền, một mặt hướng ra sông, một mặt kê vào đất liền.


cầu rạch tàu, đất mũi

Thuyền ở Cà Mau chẳng khác gì xe máy ở đồng bằng, có thể là cano, có thể là vỏ lãi nhưng chắc nhà nào cũng có. Phần mặt tiền chìa ra sông luôn có một chỗ để thuyền về trú ẩn.


nhà bên sông, đất mũi, cà mau

Dịu dàng thế!


nhà bên sông, đất mũi cà mau

Thuyền cũng có nhà riêng.


cuộc sống bên sông
đường qua ấp Mũi

Đường xuyên qua ấp Mũi cũng đang được mở rộng.


cực nam tổ quốc
mốc toạ độ cực nam tổ quốc

Mốc toạ độ quôc gia GPS 0001


mốc toạ độ, cực nam tổ quốc

Do hiện tượng bồi lở liên tục nên hiện tại Mũi Cà Mau không còn được xem là điểm cực nam tổ quốc, cột mốc này chỉ còn là biểu tượng. Bên cạnh cột mốc về phía tây là biểu tượng cột cờ Hà Nội đang được gấp rút thi công.


con thuyền cà mau

Thuyền Nô ê, phiên bản Cà Mau.


cực nam tổ quốc
Lang thang (10/2017)