"Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ"

bờ sông thạch hãn

Hoàng hôn bên bờ sông Thạch Hãnquang sơn còn, quảng trị còn

Quang Sơn còn - Quảng Trị cònthành cổ quảng trị

Thành cổthành cổ quảng trị

thành cổ quảng trị

đài tưởng niệm thành cổ quảng trị