Nguyên nhân gây suyễn

Nguyên nhân gây bệnh suyễn, ở Phế là thực, ở Thận là hư

Danh ngôn này tổng kết tinh vi về lý luận bệnh cơ phát bệnh Suyễn là ở hai tạng Phế, Thận. Tất cả nguyên nhân của chứng Suyễn là do khí cơ thăng giáng xuất nạp không bình thường gây nên.

Phế là chủ của Khí, quản lý hô hấp, ngoài hợp với bì mao, dễ bị ngoại tà xâm phạm đến nỗi làm cho Phế khí trướng đầy, mất chức năng tuyên giáng mà thành Suyễn. Chứng thuộc Thực, phần nhiều tiếng cao thở thô, kiêm chứng khái thấu đờm khò khè, mạch Sác có lực; cho nên nói “ở Phế là Thực”.

Thận là rễ của Khí, nhiệm vụ nạp khí. Nếu Thận nguyên không bền mất khả năng nhiếp nạp dẫn đến khí không trở về nguồn, nghịch lên thành Suyễn, đó là Hư Suyễn, có chúng trạng tiếng thấp thở khẽ, hô hấp ngắn gấp khó khăn, bệnh thế từ từ, cho nên nói: “ở Thận là Hư”.

Quan điểm này rất có ý nghĩa chỉ đạo để điều trị Suyễn chứng rất chính xác.

(Danh y danh ngôn tinh hoa)

Xem thêm: Chữa bệnh hư