Chữa bệnh hư

Chữa bệnh hư có 3 tạng gốc là:

PHẾ LÀ THIÊN CỦA NGŨ TẠNG

TỲ LÀ MẸ CỦA BÁCH HÀI

THẬN LÀ RỄ CỦA TÍNH MẠNG


Chữa phế, chữa tỳ, chữa thận là trọn vẹn các phép chữa hư

Câu này nêu ra đại pháp điều trị và bệnh cơ của bệnh Hư lao, kiến giải khá độc đáo, trở thành phát ngôn của một nhà. Kỳ Thạch rất giỏi về chữa bệnh Hư lao, tác giả cuốn “Lý hư nguyên giám” có nhiều lập luận trụ cột mà cốt lõi về lý luận bàn về “chữa bệnh hư có ba tạng gốc” này, tập trung vào ba tạng Phế, Tỳ, Thận để chữa Hư lao.

"Phế là thiên của ngũ tạng" nói lên vị trí của Phế ở trên năm Tạng, chủ về tuyên phát túc giáng. Tinh vi của thủy cốc đưa lên Phế, từ Phế phân bố ra toàn thân, vả lại Hư lao trước hết phần nhiều do trùng lao xâm lấn Phế mà phát bệnh, tác dụng sinh lý, bệnh lý của nó rất trọng yếu, cho nên được coi là cái gốc để chữa bệnh Hư.

"Tỳ là mẹ của bách hài", do Tỳ là cái gốc của hậu thiên, là nguồn của sinh hoá, có tác dụng dinh dưỡng năm tạng sáu phủ, tứ chi bách hài. Chứng Hư lao cái lý chữa Tỳ là cái lý chữa từ gốc bệnh.

"Thận là rễ của tính mạng" do Thận là gốc của tiên thiên, bên trong chứa chân âm chân dương, là cái căn bản của năm tạng sáu phủ. Hư lao ở thời kỳ cuối thế tất liên lụy đến tạng Thận, đấy cũng là chữa từ gốc bệnh không còn nghi ngờ gì nữa

(DANH Y DANH NGÔN TINH HOA)

Xem thêm: Chính khí