Tam nhân bất doãn dũ

3 nguyên nhân làm cho đứa trẻ mới sanh ra mà không bú sữa.

1. Bởi sản phụ khi mang thai tắm mát, ăn đồ mát quá độ, làm cho cái thai bị lạnh, đứa trẻ sinh ra bị đầy bụng, đau bụng mà không bú sữa.

2. Bởi người sản phụ khi mang thai, cảm nhiễm nhiều nhiệt độc, làm cho đứa trẻ sanh ra: da vàng, người nóng, bí ỉa, đái đỏ, chỉ khóc mà không bú.

3. Bởi khi mới sanh không móc miệng, để máu độc ở miệng bị nuốt xuống làm cho đứa trẻ mệt nhọc, đầy bụng mà không bú.

(Phùng thị)

Đông y số điển - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP

Giàu nghèo
Vệ - Khí - Doanh - Huyết