Ngũ bệnh khí tri hữu dư

5 thứ bệnh thuộc tà khí hữu dư

  1. Mình nóng như lửa.

  2. Vành cổ đằng trước và phía trước ngực giáp cổ, nóng rát khó thở như cách rời ra không thông hòa với nhau.

  3. Mạch nhân nghinh tay tả nóng ráo

  4. Phổi thở gấp rút như suyễn

  5. Hơi trong bụng đưa ngược lên

Bệnh này thuộc Dương minh kinh là biểu mà cái khí không hành ra tam dương biểu phận được.

Bởi ngũ bệnh khí hữu dư ấy mà đưa đến “Nhị bệnh khí bất túc”:
  • Mạch khí khẩu tay hữu nhỏ như sợi tóc.
  • Trong 1 ngày vài chục lần đi đái mà đái bực tức không thông.

  • (Bệnh này thuộc Thái âm kinh là lý mà cái khí không hành ra tam âm lý phận được)

Cách trị 5 loại bệnh thuộc bệnh (tà) khí hữu dư này, muốn tả cho hết bệnh, thế nhưng lý chứng đã hư rồi không chịu được thuốc tả.

Cách trị 2 bệnh thuộc (chính) khí bất túc này , muốn bổ cho hết bệnh, thế nhưng biểu chứng còn nhiều không dám cho bổ.

Vậy thì bên ngoài đã ngũ hữu dư, bên trong lại nhị bất túc, thế là đã không hẳn là biểu lại cũng không hẳn là lý, thì biểu lý âm dương đoạn tuyệt là phải chết, chứ không còn hồ nghi.

(Đông y số điển - Định Ninh - LÊ ĐỨC THIẾP)