Khai báo y tế

Khai báo y tế trên máy tính:


Từ trình duyệt truy cập vào link sau: Tờ khai y tế

Khai báo y tế trên điện thoại:


Tải app NCOVI về điện thoại:

SARS-CoV-2