Vị trí gây bệnh của phong và thấp

Tổn thương do phong, phần trên bị bệnh trước

Tổn thương do thấp, phần dưới bị bệnh trước

“Câu này qui nạp đặc điểm bộ vị gây bệnh của hai loại ngoại tà phong và thấp, trờ thành câu nói kinh điển”

Phong là dương tà, tính nó nổi lên trên, cho nên người mắc phải thường là bộ phận đầu mặt phía trên cơ thể, nên nói “phía trên cao điên, chỉ có phong là có thể tới”.

Thấp là âm tà, tính nó nặng đục, dễ dẫn xuống dưới, cho nên người mắc phải thì trước tiên là bộ phận dưới, chi dưới và chân bị bệnh

Kinh nghiệm lâm sàng khá nhiều tật bệnh ở đầu mặt như đau đầu, phù thũng v.v… xác thực đa số do phong tà gây nên. Cũng như vậy, các bệnh ở chi dưới như phù thũng chứng Tý cũng phần nhiều do thấp tà gây nên. Đó là từ đặc điểm chủ yếu của hai loại ngoại tà phong và thấp quyết định.

(DANH Y DANH NGÔN TINH HOA)