Tam nhân đại phong

3 nguyên nhân sinh ra bệnh đại phong

1. Bởi phong độc

2. Bởi thấp độc

3. Bởi truyền nhiễm

Tóm lại bởi nội thương khí huyết suy yếu, ngoại cảm độc khí phong thấp thâm nhập bì phu, huyết mạch, cân cốt, đình tích lâu ngày, vinh vệ không hành, độc khí hun đúc, trong sinh trùng, ngoài phát ngứa, tạng phủ kinh lạc đều thụ bệnh cả.

(Đại phong tên chữ gọi là bệnh "lại". Phong, lao, cổ, lại, tứ chứng nan y. Tiếng nôm gọi là bệnh "cùi")

(Phùng thị)

Đông y số điển - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP

Vị trí gây bệnh của phong và thấp
Chữa bệnh đàm ẩm